DREAM DESIGN TEAM

A Team of Highly Tallented Aspiring Designers from Bhanwar Rathore Design Studio (BRDS)

(Click on the Photo of the Fashion Designer to View Portfolio & Buy Garments)

 

Bindiya Patel
Dhruvita Panchal
Dimple Suthar
Disha Davey
Jinal Trivedi
Mahek Desai
Kaushalya Jangid
Kinjal Jain
Kshama Shah
Noopur Rada
Parag B Kachhadiya
Mitali Shah
Nita Sheth
Sejal Soni
Rinkal Patel
Sudha Singh
Prachi Mehta